T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlükleri Ve Bağlı Birimlerinin Ekim 2016 Dönemi Ek Ödeme Tablosu