T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Telefon Rehberi

Bakanlık Santral : 0312 585 10 00-49
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Santral : 0312 705 10 00  
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Santral : 0312 565 50 00 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Santral : 0312 218 30 00   
Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi : 0226 675 74 00 - 0226 675 73 73

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel MüdürTelefonTelefonFaks
Sekreterya0312 585 16 000312 585 16 010312 585 16 16
Genel Müdür Yardımcısı
Sekreterya0312 585 16 510312 585 16 21
Atama Daire Başkanlığı0312 585 16 510312 585 16 210312 585 17 16
Doktor Atama Birimi0312 585 17 140312 585 17 21
Diğer Sağlık Personeli Atama Birimi0312 585 17 200312 585 17 24
Yönetici Atama Birimi0312 585 17 15
Genel İdari ve TeknikPersonel Atama Birimi0312 585 17 910312 585 17 22
Sözleşmeli ve Sürekli İşçi Atama Birimi0312 585 16 900312 585 17 83
Kura İşlemleri Birimi 0312 585 17 46  
Personel Bilgi Sistemi (PBS) İşlemleri Birimi0312 585 17 560312 585 17 57
Aile Birliği ve Sağlık Mazeretleri Birimi0312 585 17 80
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı0312 585 17 940312 585 17 95
Genel Evrak Birimi0312 585 20 950312 585 20 990312 585 20 97
Birim Evrak ve Yazı İşleri Birimi0312 585 16 650312 585 16 64
Teknik İşler Birimi0312 585 20 450312 585 20 47
Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri Birimi0312 585 17 850312 585 17 86
İç Kontrol Birimi0312 585 18 700312 585 18 71
Depo Birimi0312 398 01 750312 398 01 760312 398 04 47
Kurum ve Birim Arşiv Birimi0312 585 18 300312 585 41 50
İdari Hizmetler Daire Başkanlığı0312 585 20 000312 585 20 010312 585 18 83
Güvenlik Hizmetleri Birimi0312 585 19 420312 585 19 41
Ulaştırma Araçları Birimi0312 585 20 660312 585 20 600312 433 55 03
İç Hizmetler Birimi0312 585 21 200312 585 21 21
Yemek ve Servis Hizmetleri Birimi0312 585 20 760312 585 20 820312 585 20 83
Sosyal Tesisler Birimi0312 585 21 540312 585 20 84
Personel Servis Hizmetleri Birimi0312 585 21 830312 585 21 82
Daire Tabipliği Birimi0312 585 21 340312 585 21 48
İnsan Kaynakları Planlama ve Performans Yönetimi Daire Başkanlığı0312 585 17 700312 585 17 71
İnsan Kaynakları Planlama ve İstatistik İşlemleri Birimi
0312 585 17 55
İnsan Kaynakları Politikaları Geliştirme Birimi0312 585 17 47
Performans Ölçütleri Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri Birimi0312 585 17 65
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı0312 585 18 800312 585 18 820312 585 18 83
Satın Alma ve İhale Birimi0312 585 19 250312 585 19 260312 585 19 65
Muayene Kabul İşlemleri Birimi0312 585 20 08
Bütçe İşlemleri Birimi0312 585 19 720312 585 19 69
Tahakkuk İşlemleri Birimi0312 585 19 760312 585 18 03
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi0312 585 20 270312 585 20 26
Ek Ödeme İşlemleri Birimi0312 585 17 730312 585 19 73
Özlük İşleri Daire Başkanlığı0312 585 17 16
Sicil İşlemleri Birimi0312 585 17 070312 585  17 09
Emeklilik İşlemleri Birimi0312 585 18 14
Disiplin İşlemleri Birimi0312 585 17 280312 585 17 29
Mal Bildirimleri Birimi0312 585 17 41 
Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri Birimi  0312 585 15 35 
Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Birimi0312 585 17 34
Terfi İşlemleri Birimi0312 585 17 320312 585 17 33
Sendikal İşlemler Birimi0312 585 17 31
Kadro İşlemleri Birimi0312 585 17 380312 585 17 39
Mali Haklar İşlemleri Birimi0312 585 16 92
Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı0312 585 17 750312 585 17 760312 585 17 74
Sınav Hizmetleri Birimi0312 585 17 420312 585 17 45
Hizmet İçi Eğitim Birimi0312 585 18 88
Soru Önergeleri Birimi0312 585 16 540312 585 16 55
Bilgi Edinme Birimi0312 585 18 72
EBYS Koordinasyonu0312 585 21 03
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi0312 585 18 340312 585 18 35
Davalar İle İlgili İş ve İşlemleri Koordinatörlüğü0312 585 11 220312 585 11 24
İdari Davalar Birimi0312 585 18 160312 585 18 190312 585 18 18
Adli Davalar Birimi0312 585 18 22
Mevzuat Geliştirme İş ve İşlemleri Koordinatörlüğü0312 585 17 700312 585 17 71