T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ana Sayfa  » 

Telefon Rehberi

 

Bakanlık Santral

0312 585 10 00-49

Genel Müdür

Telefon

Telefon

Faks

Sekreterya

0312 585 16 00

0312 585 16 01

0312 585 16 16

Genel Müdür Yardımcısı

Sekreterya

0312 585 16 21

Atama Daire Başkanlığı

0312 585 16 21

0312 585 17 16

Doktor Atama Birimi (DHY, Açıktan Atama)

0312 565 05 34-39

Doktor Atama Birimi (Kurum İçi Atama) - Eş Durumu, Sağlık Mazereti, Dönem Tayini,İstifa0312 565 05 41-42-43  
Doktor Atama Birimi (Geçici Görevlendirme)0312 585 17 14 
0312 585 17 21
 0312 565 05 40 

Ebe Atama Birimi

0312 565 05 53-540312 565 05 56-57

Hemşire Atama Birimi0312 565 05 23-24-25-26 0312 565 05 27-28-29 
Diğer Sağlık Personeli Atama Birimi 0312 565 05 26-28-30 0312 565 01 08 

Yönetici Atama Birimi

0312 585 17 15

Genel İdari ve TeknikPersonel Atama Birimi

0312 585 17 91

0312 585 17 22

Sözleşmeli ve Sürekli İşçi Atama Birimi

0312 585 16 90

0312 585 17 83

Kura İşlemleri Birimi

 0312 585 17 46

0312 585 17 49

Kura İşlemleri Birimi 0312 585 17 640312 585 17 61  

Personel Bilgi Sistemi (PBS) İşlemleri Birimi

0312 585 17 56

0312 585 17 57

DHY Kurasına Katılan Tabip ve Uzman Tabiplerin Sağlık Mazeretleri

0312 585 17 51

0312 585 17 67

DHY Kurasına Katılan Tabip ve Uzman Tabiplerin Eş Mazeretleri

0312 585 17 51 0312 585 17 60 

Sağlık Bakanlığı Merkez ve Bağlı Kuruluşlarda Çalışan Tabip ve Uzman Tabiplerin Sağlık Mazeretleri

0312 585 17 51 0312 585 17 67 

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve İl Sağlık Müdürlüklerinde Görev Yapan YSP’lerin Sağlık Mazeretleri

0312 585 17 51 0312 585 17 67 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

0312 585 17 94

0312 585 17 95

Genel Evrak Birimi

0312 585 20 95

0312 585 20 99

0312 585 20 97

Birim Evrak ve Yazı İşleri Birimi

0312 585 16 65

0312 585 16 64

Teknik İşler Birimi

0312 585 20 45

0312 585 20 47

Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri Birimi

0312 585 17 85

0312 585 17 86

İç Kontrol Birimi

0312 585 18 70

0312 585 18 71

Depo Birimi

0312 398 01 75

0312 398 01 76

0312 398 04 47

Kurum ve Birim Arşiv Birimi

0312 585 18 30

0312 585 41 50

İdari Hizmetler Daire Başkanlığı

0312 585 20 00

0312 585 20 01

0312 585 18 83

Güvenlik Hizmetleri Birimi

0312 585 19 42

0312 585 19 41

Ulaştırma Araçları Birimi

0312 585 20 66

0312 585 20 60

0312 433 55 03

İç Hizmetler Birimi

0312 585 21 20

0312 585 21 21

Yemek ve Servis Hizmetleri Birimi

0312 585 20 76

0312 585 20 82

0312 585 20 83

Sosyal Tesisler Birimi

0312 585 21 54

0312 585 20 84

Personel Servis Hizmetleri Birimi

0312 585 21 83

0312 585 21 82

Daire Tabipliği Birimi

0312 585 21 34

0312 585 21 48

İnsan Kaynakları Planlama ve Performans Yönetimi Daire Başkanlığı

0312 585 17 70

0312 585 17 71

İnsan Kaynakları Planlama ve İstatistik İşlemleri Birimi

İnsan Kaynakları Politikaları Geliştirme Birimi

Performans Ölçütleri Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri Birimi

0312 585 17 65

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı

0312 585 18 80

0312 585 18 82

0312 585 18 83

Satın Alma ve İhale Birimi

0312 585 19 25

0312 585 19 26

0312 585 19 65

Muayene Kabul İşlemleri Birimi

0312 585 20 08

Bütçe İşlemleri Birimi

0312 585 19 72

0312 585 19 69

Tahakkuk İşlemleri Birimi

0312 585 19 76

0312 585 18 03

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

0312 585 20 27

0312 585 20 26

Ek Ödeme İşlemleri Birimi

0312 585 17 73

0312 585 19 73

Özlük İşleri Daire Başkanlığı

0312 585 17 16

Sicil İşlemleri Birimi

0312 585 17 07

0312 585  17 09

Emeklilik İşlemleri Birimi

0312 585 18 14

Disiplin İşlemleri Birimi

0312 585 17 28

0312 585 17 29

Mal Bildirimleri Birimi

0312 585 17 41 

Askerlik Sevk ve Tehir İşlemleri Birimi  

0312 585 17 35

Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Birimi

0312 585 17 34

Terfi İşlemleri Birimi

0312 585 17 32

0312 585 17 33

Sendikal İşlemler Birimi

0312 585 17 31

Kadro İşlemleri Birimi

0312 585 17 38

0312 585 17 39

Mali Haklar İşlemleri Birimi

0312 585 16 92

Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı

0312 585 17 75

0312 585 17 76

0312 585 17 74

Sınav Hizmetleri Birimi

0312 585 17 42

0312 585 17 45

Hizmet İçi Eğitim Birimi

0312 585 18 88

Soru Önergeleri Birimi

0312 585 16 54

0312 585 16 55

Bilgi Edinme Birimi

0312 585 18 72

EBYS Koordinasyonu

0312 585 21 03

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

0312 585 18 34

0312 585 18 35

Davalar İle İlgili İş ve İşlemleri Koordinatörlüğü

0312 585 11 22

0312 585 11 24

İdari Davalar Birimi

0312 585 18 16

0312 585 18 19

0312 585 18 18

Adli Davalar Birimi

0312 585 18 22

Mevzuat Geliştirme İş ve İşlemleri Koordinatörlüğü

0312 585 17 70

0312 585 17 71