T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2014 Yılı İlkdefa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı ve Diş Tabipleri ile Emekli Olan Tabip ve Uzman Tabipler Dahil)