T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TKHK Birimlerinde 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Olarak Çalışmakta İken Pozisyonları İptal Edilen Tabip Ve Uzman Tabip Personelin Yerleştirme Kurası