T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Konulu Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti

16-19 Mart 2015 tarihleri arasında (4 grup halinde) Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde (Hekimevi) Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller” konulu hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12