T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitimi

Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili personeli ile İl Sağlık Müdürlüklerinde ek ödemeden sorumlu şube müdürleri ve maaş/ek ödemeden sorumlu mutemetlerin katılımıyla 25 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında 4 (dört) ayrı grup halinde Bakanlığımıza bağlı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Tesisinde “Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitimi” konulu hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22