T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Şubat 2017 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar