T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlıkları

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığı

Diğer Sağlık Personeli Atama Dairesi Başkanlığı

Disiplin İşlemleri Daire Başkanlığı

Ebe Hemşire Atama Daire Başkanlığı

Eğitim Görevlileri Daire Başkanlığı

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Planlama Dairesi Başkanlığı

Kadro Ve Terfi Dairesi Başkanlığı

Kura İşleri Daire Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığı

Özlük İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sağlık Tesisleri Yöneticileri Daire Başkanlığı

Sözleşmeli İl Yöneticileri Daire Başkanlığı

Stratejik Personel Atama Dairesi Başkanlığı

Stratejik Personel Planlama Dairesi Başkanlığı

Yönetim İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı