T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimlerinin Ekim 2017 Dönemi Ek Ödeme Tablosu