T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

78. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası