T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alım Personelinin Sürekli İşçi Olarak İstihdamı Hakkında Bakan Onayı