T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası


       

        21.02.2018 Tarihli DUYURU: 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurasına başvuranların, kurada yerleşmeleri halinde atama işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için, Personel Bilgi Sisteminden giriş yapılarak erişebilecekleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu 26 Şubat 2018 Pazartesi saat 18:00 'e kadar doldurmaları gerekmektedir. PBS üzerinden form doldurulduktan sonra üç nüsha çıktısı alınarak ıslak imzalı ve fotoğraflı olarak il veya ilçe sağlık müdürlüklerine onaylatılması ve ilan metninde belirtilen atamaya esas diğer belgelerle birlikte 28 Mart 2018 Çarşamba saat 18:00 'e kadar Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. İlgililere ilanen duyurulur.
İlan metni ve münhal kadrolar yayımlanmıştır. Başvurular 9 Şubat 2018 Cuma - 19 Şubat 2018 Pazartesi (Saat 18:00 'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

 
 Son Güncelleme :  21.02.2018