T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlükleri ve Birimlerinin Şubat 2018 Dönemi Ek Ödeme Tablosu